Ads 720 x 90

Показват се публикации с етикета История

ХАН КАРДАМ

Смята се, че хан Кардам е приемник на хан Телериг, въпреки че името му се среща в историческите извори за първи път едва през 791. През месец април византийският император Константин VI (780-797) пот…

ХАН ТЕЛЕРИГ

Хан Телериг (768-777) заел престола след хан Паган (767-768) след изтощителни вътрешни борби за надмощие и власт. През 774 сключил мирен договор с Византия, с което предотвратил военен конфликт с нея…

ХАН УМОР, ХАН ТОКТУ И ХАН ПАГАН

За свой наследник Сабин оставил Умор (Умар), също от рода Вокил. Новият хан продължил политическия курс на Сабин, но не срещнал подкрепата на боилите. Той се задържал на власт само 40 дни и бил свале…

ХАН САБИН

Според някои изследователи той бил от славянски произход - поради тази причина името му не намерило място в Именника на българските ханове. Знаем, че Сабин бил зет на хан Кормисош, тоест, с възцарява…

ХАН ТЕЛЕЦ

С възцаряването на Телец на власт в България дошла нова династия - той бил от рода Угаин. Съставителят на Именника нарочно отбелязва: „И този беше вместо друг. За събитията, които предшествували стъп…

ХАН ВИНЕХ

Споменат е единствено в Именника на българските ханове. Управлявал е 7 години. Родът му е Вокил. Смяната на управляващия род свидетелствува за поредния държавен преврат. Поводът бил поражението на ха…
Subscribe Our Newsletter