Рассказы о далеких местах и чудесах этого мира. Захватывающие путешествия, мировые истории и поездки к знаменитым достопримечательностям.

RU EN

Търсене

Follow Biblioteka News

Breaking

Свети апостол Тома

Светият апостол Тома, наричан още "неверни", е роден в Галилейския град Панеад. Занимавал се със зидарство и бил изкусен строител. Но когато Исус Христос, по време на пребиваването си на земята между хората, обикалял градове и села, учейки хората и лекувайки всякакви болести, Тома чул проповедта му и видял чудесата му. И се присъединил към Него с цялата си душа. Наслаждавайки се на сладките думи на Исус Христос и съзерцанието на Неговата Пресвета личност, Тома изоставил своя занаят и тръгнал след него. Бил удостоен с честта да бъде един от дванадесетте апостоли, които последвали Христос до неговите спасителни страдания.

апостол Тома

След възкресението Господне, св. Тома, проявил недоверие си към думите на другите апостоли. Той не искал да им повярва, докато сам не видял Христос и не докоснал с пръст раните му. На осмия ден след Възкресението си Господ се явил на апостол Тома и показал раните си.

Св Тома и Исус Христос

След възнесението на Исус Христос на небето апостолите хвърлили жребий помежду си, за да определят къде всеки от тях трябва да отиде да проповядва Словото Божие. На Тома се паднало да отиде в Индия, за да просвети страните, помрачени от езичеството и да научи на истинска вяра на различните народи, които живеят там - парти и мидийци, перси и хиркани, бактрийци и брамини и всички най-отдалечени жители на Индия. Тома много се наскърбил, че бил изпратен сред такива диви народи, но Господ му се явил във видение, като го подкрепил, за да бъде смел и да не се страхува, и му обещал да бъде с него.
6 октомври е патронен празник на архитекти, зидари и строители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар