Желая ви...

Приятели! Не ви желая всички дарове. Желая ви това, което повечето нямат. Желая ви време да се радвате, да се смеете. Използвайте го и може да спечелите!
Желая ви време за действие и размисъл. Време не само за вас, но и за другите. Не ви желая време за бързане и тичане, а време да бъдете щастливи. Не ви желая време, което просто да убивате. Иска ми се да ви остане в излишък. Като време за удивление и вяра, вместо непрекъснато да гледате часовника.
Желая ви време да достигнете звездите и време да пораснете, да узреете. Желая ви време отново да мечтаете.
Желая ви време да откриете себе си, да приемате всеки ден и час за щастие.
Пожелавам ви и време да прощавате. Желая ви да имате време да живеете! Време, да благодарите, че имате време за всичко, което обичате.

Ели Михлер

Публикуване на коментар

0 Коментари

INTERESTING!БУРГАСCHOOSE!