Ads 720 x 90

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

За пореден път в страните-членки и в главната квартира на ЮНЕСКО ще бъде отбелязан Международният ден на майчиния език - 21 февруари, насочен към опазването на езиковото и културното многообразие по света, за да се съхранят застрашените езици на малките нации и народности.

ден на майчиния език

Запазването и съхраняването на повече от 6000-те езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО. Според организацията езиковото многообразие е един от най-мощните инструменти за опазване на материалното и нематериалното наследство на човечеството.ЮНЕСКО активно подкрепя страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин език, където това е възможно, и по този начин утвърждават културното многообразие като обществена ценност.


ден на майчиния език


Международният ден на майчиния език е отбелязан за първи път през 2000 година, като във всяка следваща честването има различен акцент.


Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter