Ads 720 x 90

ХАН УМОР, ХАН ТОКТУ И ХАН ПАГАН

За свой наследник Сабин оставил Умор (Умар), също от рода Вокил. Новият хан продължил политическия курс на Сабин, но не срещнал подкрепата на боилите. Той се задържал на власт само 40 дни и бил свален. Очевидно е, че висшите среди на прабългарите не били в състояние да намерят личност, която да поеме здраво властта в ръцете си и да изведе страната от безпътицата.

Ханове Умор,Токту и Паган


За да запази независимостта на българската държава, си послужил с хитър ход - за да унищожи провизантийската групировка сред военноплеменната аристокрация в страната, изпратил писмо на византийския император, в което му съобщавал, че иска да избяга от България и затова го моли да му съобщи имената на доверениците си в България. След като получил списъка на императорските "тайни приятели", Телериг заповядал всички да бъдат избити. Разгневен от измамата, византийският император веднага предприел поход срещу българите (август 775), но още по пътя получил сърдечен удар и починал. След 2 години обаче в България отново станали вътрешни междуособици и Телериг избягал в Цариград. Там приел християнството и се оженил за братовчедка на византийската императрица.
Есента на 774 хан Телериг изпраща 12 000-на войска към днешна Македония към племето березити. С този поход Телериг определя нова посока за териториално разширение – на югозапад. В отговор император Константин V пристъпва към организирането на поход срещу България, но в разгара на подготовката му и вследствие ликвидирането на византийската шпионска мрежа от Телериг императорът внезапно умира. Сведенията за живота на Телериг след 777 се базират и на един надпис: " Христе, помагай на патриция Телериг-Теофилакт."

Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter