Рассказы о далеких местах и чудесах этого мира. Захватывающие путешествия, мировые истории и поездки к знаменитым достопримечательностям.

RU EN

Търсене

Follow Biblioteka News

Breaking

Реките в България

Искър
В моята страна реките, които са много красиви в своето течение, са не мното дълги и имат малки водосборни басейни. Това категоризира нашите красиви реки като едни от слабо пълноводните. Всички реки, преминаващи през в северната част на България имат пълноводие през пролетта и лятото, а тези, които текат през южната и източната й част - са пълноводни през зимата и рано през пролетта. За да се регулира оттока на реките в България в страната има създадени и поддържани малко повече от 2000 язовира. В течението си българските реки са насочени към двата водосборни басейна - този на Черно море и на Егейско море. Списъкът на всичкиреки, вливащи се в басейна на Черно море се оглавява от реката Искър. Най-старата от всички на територията на Балканския полуостров, най -дългата в България. Тръгва от планината Рила, пресича друга - Стара планина, протича напречно в Дунавската равнина, като образува живописното, разнообразно и богато надарено от природата Искърско дефиле. Тя влива водите си в реката Дунав в землището на моя роден край - Плевенско. Другите по-големи реки, които се вливат в реката Дунав са Огоста, Лом, Вит, Осъм, и Янтра. В Черно море вливат води дванадесет по-големи реки - Батовска, Велека, Девня, Двойница, Дяволска, Изворска, Камчия, Караагач, Провадийска, Резовска, Ропотамо и Факийска. В басейна на Егейско море се влива и най-пълноводната българска река - Марица. Тя също тръгва от планината Рила. И още големи реки, вливащи се в басейна на Егейско море са реките Тунджа, Арда, Места и Струма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар