Ads 720 x 90

РОЖДЕН ДЕН НА РАДИОТО

рожден ден на радиото
7 май влезе в историята на световната наука и техника като рожден ден на радиото. На този ден през 1895 по време на срещата на руското физико - химическо общество руският физик Александър Попов излязъл с доклад и демонстрация на първото радио в света, създадено от него. Извършил е и първия сеанс на радиовръзка. И днес този ден е празник на служителите на всички клонове на комуникацията, а радиото, телевизията, мобилните телефони са се превърнали в естествени елементи на живота ни.
Съвременният информационен бум е резултат от труда на много поколения учени, инженери, техници и всичките те са свързали съдбата си с комуникационния бранш. Денят на радиото може да се счита за професионален празник не само на служителите в радиото, но и в телевизията, пощенските комуникации и радиолюбителите. Всички, които незабавно ни информират за най-важните събития в страната и света, обединяват по радиовълните човешките дела, мисли и душа.

Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter