Изберете удобния за четене фон на блога и размер на шрифта

СВЕТОВЕН ДЕН НА ДИВАТА ПРИРОДА

ден на дивата природа
Световен ден на дивата природа. Нов празник, приет от Общото събрание на ООН през декември 2013 година. Датата на празника е определена от друг факт. На 3 март 1973, е приет на прословутата конвенция CITES, която забранява търговията със застрашени видове от флората и фауната.
Основната цел на празника е да се привлече вниманието на гражданите и властите върху красотата и разнообразието на диви животни и още един път да напомни, че е важно зачитането на факта, че те могат трайно да изчезнат от лицето на Земята. Сега под защита са повече от 28 хиляди вида растения и повече от 5000 представители на животинския свят. Също така, празника има за цел отново да привлече вниманието към нарастващия проблем с бракониерството, ежегодното унищожаване на безценни обитатели на дивата природа с цел бърза печалба.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Open Comments →