Ads 720 x 90

СВЕТОВЕН ДЕН НА ДИВАТА ПРИРОДА

ден на дивата природа
Световен ден на дивата природа. Нов празник, приет от Общото събрание на ООН през декември 2013 година. Датата на празника е определена от друг факт. На 3 март 1973, е приет на прословутата конвенция CITES, която забранява търговията със застрашени видове от флората и фауната.
Основната цел на празника е да се привлече вниманието на гражданите и властите върху красотата и разнообразието на диви животни и още един път да напомни, че е важно зачитането на факта, че те могат трайно да изчезнат от лицето на Земята. Сега под защита са повече от 28 хиляди вида растения и повече от 5000 представители на животинския свят. Също така, празника има за цел отново да привлече вниманието към нарастващия проблем с бракониерството, ежегодното унищожаване на безценни обитатели на дивата природа с цел бърза печалба.


Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter