Рассказы о далеких местах и чудесах этого мира. Захватывающие путешествия, мировые истории и поездки к знаменитым достопримечательностям.

RU EN

Търсене

Follow Biblioteka News

Breaking

Априлско въстание 1876

Априлското въстание 1876

През втората половина на 19-ти век по българските земи в Османската империя, избухнали спонтанни бунтове, водени обикновено от млади български интелектуалци. А в основата на бунтуващите се са селяните, занаятчиите и рядко представители на дребната буржоазия, новата класа, която току-що е започнала да се оформя сред българското население. По това време Османската империя изпитва трудности във външната политика като цяло и нейната роля на международната сцена е силно отслабена. При така създалата се благоприятна вътрешна и международна обстановка, група млади български революционери в края на ноември 1875 създават в румънския град Гюргево така наречения Гюргевски революционен комитет. Комитетът взема решение за незабавна подготовка на общо въстание в България през пролетта на 1876.
Във всеки район - негов апостол

За по-голяма ефективност на революционния комитет разделя на българска територия на четири революционни окръзи:
Първи - Търново,
Втори - Сливен,
Трети - Враца и
Четвърти - Пловдив, с център Панагюрище.

За всеки революционен окръг било избрано ръководство на въстанието от така наречените "апостоли на свободата" и техните помощници.
За апостол на свободата в Търновски революционен окръг, с център Горна Оряховица, бил избран Стефан Стамболов.
В Сливенски революционен окръг за апостол на свободата е избран Илия Драгостинов.
Апостол на свободата в трети революционен окръг – Врачански е Стоян Заимов,
а в Пловдивския революционен окръг за апостол на свободата първоначално е избран Панайот Волов, но по време на подготовката на въстанието той бил заменен с Георги Бенковски, който показал отлични организационни способности.

Основната задача на апостолите на свободата била активиране на българските градове и села, в които съществували революционни комитети, създаването на нови, както и водеща роля в подготовката за въстанието и последващите военни действия. Отначало въстанието било насрочено за периода между 18 и 23 април 1876. По-късно, апостоли на отделни революционни окръзи решили да обявят въстанието на 1 май.

Преди избухване на въстанието, за последна проверка на подготовката, всеки окръг е бил длъжен да свиква представителите на революционните си комитети на общо събрание.Повече по тематаЗа въпроси и предложения, моля, в коментарите.

Ще съм благодарна да оцените моя труд и гласувате за блога ми на:

BGtop


Няма коментари:

Публикуване на коментар