Ads 720 x 90

СРЕДНА ГОРА

Средна гора
В центъра на България, прикътана между Стара планина, Витоша, Плана и Тракия, издига снага Средна гора. Вековни букови гори, дълбоки долове, широки пасища, заоблени върхове - това е Средногорието. Тази българска планина няма алпийския чар на Пирин и Рила, нито на огромните планински вериги на Родопите и Рила.Средна гора привлича с меките планински форми, с хайдушката гора, с планинските поляни и романтиката на своето неповторимо минало.Средна гора е пресечена от реките Тополница и Стряма и е разчленена на, три дяла: Ихтиманска Средна гора - между реките Искър и Тополница; Същинска Средна гора - между реките Тополницаи Стряма; Сърнена Средна гора - между реките Стряма и Тунджа. Над цяла Средна гора най-високо издига ръст вр. Богдан. Тук има много китни села, малки градчета, запазили самобитността си.Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter