Ads 720 x 90

ЗА БЪЛГАРИЯ

за България
   Република България е държава в Европа. Тя е разположена на Балканския полуостров и граничи с Турция и Гърция на юг, с и Сърбия и Македония - на запад, с Румъния - на север и с Черно море на изток. Историята на България е изключително богата. Страната е преминала през множество възходи и падения, след като хан Аспарух поставя нейните основи през 681 година.
   България е парламентарна република, начело с президент, който се избира пряко от избирателите за срок от пет години. Знамето и гербът на страната са добре познати на всички.
   Страната е много богата на естествени природни красоти, които с разнообразието си на малка територия я правят изключително атрактивнa.

Related Posts

Subscribe Our Newsletter