Ads 720 x 90

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС- НАДИГРАВАНЕ „ЗЛАТНА ГЕГА“

фестивал
   Национален конкурс-надиграване “Златна гега” се провежда ежегодно. Това е празник на уникалните български танци, вечно живите и неизчерпаеми в своето многообразие. Успехът и популярността на конкурса утвърждава и неговите основни цели, а те са: да мотивира младите изпълнители към съхраняване и развиване на фолклорните ни танци, да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители, и цели да открива, подпомага и закриля деца с изявен талант.
   Конкурсът се организира от председателя на училищното
настоятелство на Национално училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев” в град Котел, Методическо обединение ”Български танци” и Община Котел.
   Ежегодният Националният конкурс-надиграване “Златна гега” се провежда през месец април в Концертната зала на Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” пред публика и представители на медиите. Конкурсната му част протича само в един тур, а участниците се състезават в три категории: надиграване по двойки, представяне на сценично разработен обичай и ансамблово надиграване.
   Всички участници в конкурса получават грамота за своето участие. Класираните на първо, второ и трето място получат диплом, както и предметни награди и парични премии. По преценка на журито могат да бъдат присъдени и поощрителни награди.
   Конкурсът е включен в Програмата на Министерски съвет за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
Related Posts

Subscribe Our Newsletter