Ads 720 x 90

ХАН СЕВАР

Хан Севар
Eдинственото сведение за този владетел се съдържа в Именника на българските ханове. Произхождал от управляващия род, тоест хан Севар бил правнук на Аспарух. В Именника е записано, че управлявал държавата на българите цели 15 години от 738 до 753. За този период византийските хронисти не съобщават нищо за събития, станали по северната им граница. Ако се позовем на така нареченото „доказателство на мълчанието“ излиза, че през цялото си управление хан Севар поддържал мирни отношения с Империята. Мълчанието на първоизворите утвърждава и друго едно предположение: управлението на Севар не било белязано със знака на големи и забележителни събития. Но от последвалите междуособици проличава, че затишието било привидно и измамно.
Повечето изследователи считат, че хан Севар бил последната издънка на прочутия и славен род Дуло. С неговата смърт или детрониране тази знаменита династия изчезнала от историческата сцена. Но съществуват известни основания да се предполага, че точно половин столетие по-късно (при хан Крум) родът Дуло си възвръща ханския престол.

Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter