Ads 720 x 90

ГОДИНИТЕ РАЗКАЗВАТ

Годините
България е държава със славна и дълга история. Ще се опитаме да я проследим.

Първа българска държава ( 681 - 1018)

681 – Създаване на Българската държава. Първа българска държава ( 681 - 1018)
855 – Създаване на славянската азбука
865 – България приема християнството
886 – Учениците на Св.Св. Кирил и Методий идват в България
917 – Битката на Цар Симеон при река Ахелой
1018 – България пада под византийска власт

Възстановяване на Втората българска държава ( 1185 - 1396 )

1185 – Въстание на Асен и Петър, освобождение.
 1218 – На българския престол застава Иван Асен II
1277 – Селско въстание на Ивайло
1393 – Търново е завладяно от османските турци
1396 – България пада под османско робство
1762 – Отец Паисий написва „История славянобългарска“
1824 – Петър Берон написва първия български буквар
1835 – Открито е първото българско училище
1870 – Българската църква става самостоятелна
1876 – Избухва Априлското въстание
1877-78 – Руско-турска война. Освобождение от турско робство

Възстановява се Третата българска държава

1879 – Търновска конституция

Related Posts

Subscribe Our Newsletter