ЕЗЕРАТА НА БЪЛГАРИЯ

езерата
Езерото е естествен воден басейн, който е обграден от суша. Езерата в България се намират по поречията на реките Марица, Струма, Места, Искър, Осъм, Дунав, Вит или в Черноморския район. В зависимост от положението си, те попадат в Източнобеломорския, Западнобеломорския, Дунавския или Черноморския район за управление на водите. В Рила се е образувало най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров - Смрадливото езеро. Най-дълбокото езеро е Окото (Рила), следвано от Поповото (Пирин). Най-
голямото черноморско езеро в рамките на България е Варненското. В Пирин има 186 езера, като всички те са с ледников произход- Бъндеришките, Василашките и Валявишките езера.


Езера в Рила

В Рила се намират едни от най-живописните езера. Такива са Седемте рилски езера, Мусаленските езера, Урдините езера ...


Други известни български езера

Други известни български езера са Сребърна, Дуранкулашкото и Бургаското езеро

 

Езера в Родопите


Езера по света

   Езерата по света не са равномерно разпределени - най-голям е броят им в Канада. Там се намират приблизително 60% от световните езера. Каспийско море е най-голямото езеро на Земята, а Байкал - най-дълбокото. Други големи езера са Балхаш, Виктория, Аралско море, Големите езера, Ладожко езеро, Балатон, Женевско езеро, Танганика и др. Балхаш се откроява с това, че в едната му половина има сладководна вода, а другата - солена. Виктория е най-голямото езеро в Африка. От него извира най-дългия приток на река Нил - Белия Нил. Големите езера са най-голямата група, съставена от сладководни езера. Те се намират на границата на Канада и САЩ. Ладожкото езеро е най-голямото в Европа. Има различни видове езера - екзогенни и текстонски; отточни, безотточни и проточни.

Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter