Ads 720 x 90

БЪЛГАРИЯ НА 1330 ГОДИНИ

България
   През 2011 година, ние, българите чествахме 133 години от освобождението си. Но през цялата 2011 година отбелязвахме и една друга годишнина – 1330 години от създаването на Българската държава.
   Криви или не, хрониките разказват, че в лето 681 - во, конницата на Аспарух преминала река Дунав и забила своето знаме върху земите ни!

Аспарухова България

Първоначално тя е заемала земите на днешните североизточна и Северна България, Добруджа и земите Североизточно от долното течение на Дунав. Създаването и признаването на новата държава имало широк отзвук през VІІ в.Дори през ІХ в. патриарх Никифор и Теофан изповедник, които са основните извори за събитията от 680-681, с голяма скръб и болка пишат за срамните поражения на Византия от българите. Това не е никак случайно – хан Аспарух принудил император Константин ІV не само да признае България, но и да й плаща ежегоден данък, като тази данъчна зависимост на империята се запазила до 966.

И не мисля, че само на 3-ти март трябва да се отбелязва националния празник на страната ни, защото "Отечеството загива само тогава, когато изчезне от сърцата на синовете си."
За тези, които не познават моята Родина, и за българите, които по различни причини са далеч от нея, ще се опитам да представя нейните природни, исторически и други забележителности.
Надявам се да се справя така, че да ви е интересно.

Related Posts

Subscribe Our Newsletter